Conferize sælger nye aktier for 1 krone stykket, ledelse køber selv

First North-selskabet Conferize har i en børsmeddelelse netop meddelt, at der planlægges en kæmpestor kapitaludvidelse med udstedelse af mindst 25,55 mio. nye aktier. Det svarer til en udvidelse af antallet af udstedte aktier med næste 200 procent fra de nuværende 13 mio. aktier. Fremtidige overskud skal altså deles mellem over 38 mio. aktier mod tidligere 13 mio. aktier.

Mest opsigtsvækkende er, at den nye tegningskurs er fastsat til 1 kroner mod 6,55 kr. i den tidligere emission, som blev opgivet for nogle måneder siden på grund af manglende købsinteresse. Antages det, at tildelte tegningsretter til nuværende aktionærer hurtigt falder til i nærheden af nul (hvilket er sandsynligt), svarer det til, at den nye ledelsen vurderer værdien af Conferize pre money til 13 mio. kr. Det skal sammenholdes med den aktuelle børsværdi på 60 mio. kr. En naturlig markedsreaktion ville derfor være, at børskursen over de næste uger tilnærmes kurs én krone, vurderer Økonomisk Ugebrev. Selskabet blev børsnoteret for ca. to år siden til en børsværdi på lidt over 100 mio. kr.  – med en børskurs på otte kroner.

Læs også:  Julidata: Danskernes flyforbrug nu 50% af norm, bilkørsel over normal

Positivt er det, at selskabet nu får et bruttoprovenu på 25,6 mio. kr. Hele udbuddet er garanteret via forhåndstilsagn og garantistillelse. Forhåndstilsagnene oplyses at udgøre 52 procent af den samlede nytegning, og bag står storaktionær og nyt bestyrelsesmedlem Lars Kolind, samt Nebbegård Invest A/S, hvis hovedaktionærer er Morten og Karsten Mathiesen, hvor førstnævnte også netop er indvalgt i bestyrelsen.

Den stillede tegningsgarantien på 12,4 mio. kr. er stillet af de to ovennævnte bestyrelsesmedlemmer. Det oplyses ikke i børsmeddelelsen, hvor meget selskabet betaler dem i garantiprovision. Men der vil typisk være tale om ca. ti procent af tegningsbeløbet. Altså i dette tilfælde op til 1,2 mio. kr.

Selskabets nye ledelse skriver, at der kan blive brug for endnu en kapitaltilføresel, før selskabet får positivt cash flow fra driften: det oplyses under afsnittet ”Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu”, atConferize A/S er en venture startup. På nuværende tidspunkt er der ingen signifikant indtjening i Selskabet. Indtil der er etableret et positivt cash flow, vil den fortsatte drift af Selskabet være afhængig af de midler, som investorer skyder ind i selskabet. Selskabets ledelse vurderer ud fra den nuværende aktivitet og performance, at der vil blive etableret et positivt cash flow i løbet af 2021. Det er ledelsens vurdering, at Selskabet i alt skal tilføres DKK 20-40 mio. frem til etableringen af et positivt cash flow. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil dække 56–112 pct. af dette kapitalbehov.”

Læs også:  Domstol kræver Trumps skattepapirer fremlagt> Aktier sendes ned

Videre oplyses det: ”Selskabets ledelse vil løbende evaluere muligheder for tilførsel af yderligere driftskapital. Dette vil ske på baggrund af sikring af de bedst mulige vilkår for såvel Selskabets fremadrettede drifts- og udviklingsmuligheder samt aktionærernes interesser og vil kunne finde sted gennem f.eks. lånefinansiering, udstedelse af nye aktier, konvertible gældsbreve, obligationer. Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor anvendes til den fortsatte gennemførelse af Selskabets aktiviteter, herunder den videre udvikling af kernekomponenterne på selskabets platform til event skabelse, samt markedsføring heraf med henblik på at eksekvere Selskabets strategi.”

 

Økonomisk Ugebrev forventer at bringe interview med selskabets nye ledelse om kapitalforhøjelsen og den nye fokuserede strategi i en kommende udgivelse.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her