Efter at de professionelle prognosemagere, der udarbejder skøn for BNP-væksten i dansk økonomi, var næsten helt enige i 2013, er der sidenhen blevet større og større spredning i prognoserne. Da store dele af erhvervslivet er meget afhængige af troværdige økonomiske prognoser, blandt andet i forhold til deres investeringsplanlægning, er der skabt øget usikkerhed om, hvor dansk økonomi er på vej hen.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 12.