Kommentar: Danmarks Statistik har netop nedjusteret BNP væksten i 4. kvartal 2015 til 0,1 %. Korrigeres for vækstbidraget på 0,1 %, svarer det til reel nul vækst. 

Den lave vækst i 2. kvartal betyder, at BNP vækst skal være historisk høj på 0,5 % pr. hvartal for blot at lande på 1,1 % for hele året, skriver Danmarks Statistik. dermed tyder meget på,at de fleste prognosemagere har skudt alt for højt i de aktuelle BNP prognoser for helåret.

Læs hele meddelelsen fra DST her

 

DST: Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,1 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. BNP-væksten er dermed revideret 0,1 procentpoint ned i forhold til første offentliggørelse. Der var svag vækst i både investeringerne og husholdningernes forbrug, mens der var tilbagegang i eksporten og det offentlige forbrug.

BNP steg 1,2 pct. i 2015 som helhed, hvor især husholdningernes forbrug bidrog positivt. Vareeksporten, investeringerne og det offentlige forbrug bidrog også positivt til årsvæksten, mens eksporten af tjenester bidrog negativt. I fjerde kvartal var BNP-væksten 0,5 pct. i forhold til samme periode året før.

Denne vækst er lavere end for året samlet, da BNP faldt i andet halvår 2015. Dette giver et dårligt afsæt for væksten i 2016, så selv en pæn vækst i hvert kvartal kun vil give en moderat vækst for 2016 samlet.

 

Reviderede tal ændrer marginalt på vækstbilledet De reviderede tal viser fortsat en afdæmpet BNP-vækst i 2015 på 1,2 pct. Der er kun ændret marginalt på udviklingen gennem året. Fremgangen i første halvår er revideret op med 0,1 procentpoint, mens faldet i andet halvår er blevet tilsvarende større. Stigningen på 1,2 pct. for året skyldes dermed stadig den pæne vækst i andet halvår 2014 og første halvår 2015.

Væksten i løbet af denne periode er opjusteret til 2,0 pct. I nedenstående figur er udviklingen i det kvartalsvise BNP illustreret, og årsniveauerne er angivet med vandrette streger. Udviklingen i BNP fra første offentliggørelse af tal for fjerde kvartal er angivet med stiplet linje. Det ses, at det reviderede tal for BNP i fjerde kvartal ender lavere i forhold til årsniveauet end ved første offentliggørelse.

Dermed styrkes konstateringen af, at det kræver pæne kvartalsvise vækstrater i 2016 for en moderat vækst for året samlet. Fx vil en kvartalsvækst på 0,5 pct. i hvert kvartal i 2016 kun medføre en vækst på 1,1 pct. for hele året. En kvartalsvækst på 0,5 pct. er over den gennemsnitlige kvartalsvækst de seneste 25 år.