Ifølge Danmarks Statistik skal der en overnormal høj dansk vækst til for at komme op på blot en BNP-vækst i år på 1,1 procent. I det seneste reviderede BNP-regnskab for fjerde kvartal nedjusteres væksten en smule, og på det grundlag skriver Danmarks Statistik, at ”det ses, at det reviderede tal for BNP i fjerde kvartal ender lavere i forhold til årsniveauet end ved første offentliggørelse. Dermed styrkes konstateringen af, at det kræver pæne kvartalsvise vækstrater i 2016 for en moderat vækst for året samlet. Fx vil en kvartalsvækst på 0,5 pct. i hvert kvartal i 2016 kun medføre en vækst på 1,1 pct. for hele året. En kvartalsvækst på 0,5 pct. er over den gennemsnitlige kvartalsvækst de seneste 25 år.”

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 13.