Dansk BNP i Q1: Fald på 2,1% alene dyk i privat og offentligt forbrug

Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik danske BNP data for 1. kvartal. Tallene viser, at BNP væksten på – 2,1% stort set alene består af et negativt vækstbidrag fra privatforbruget og offentligt forbrug. Isoleret set er den negative effekt fra erhvervslivet ubetydelig. Læs hele meddelelsen fra DS her

Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter
sæsonkorrigering, prisenhed, transaktion og tid
2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 2020K1
Sæsonkorrigeret
Bidrag til realvækst i BNP, (procentpoint)
Bruttonationalprodukt, BNP 0,8 0,4 0,9 0,4 0,4 -2,1
P.7 Import af varer og tjenester -0,3 -0,2 -0,1 -0,1
P.6 Eksport af varer og tjenester 0,7 -1,7 2,2 0,5 -0,3 -0,5
P.31 Privatforbrug 0,1 0,7 0,1 0,1 0,8 -1,5
P.3 Offentlige forbrugsudgifter 0,1 0,3 -0,4
P.5g Bruttoinvesteringer -0,1 2 -0,9 -0,5 -0,5 0,3
P.51g Faste bruttoinvesteringer -0,1 1,8 -0,5 0,1 0,1
N.111 Boliger 0,1 0,2 0,1 -0,2 0,1 0,2
P.52+P.53 Lagerforøgelser mv. 0,2 -0,4 -0,6 -0,6 0,4
Læs også:  Eksperter i frontalangreb på sociale mediers udemokratiske censur

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her