Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for Dansk Økonomi peger faretruende nedad. Bekymringen er nu, at der går hurtigere ned ad bakke i dansk økonomi end det øvrige Europa. Privatforbrug på flere års laveste niveau.

OECD’s ledende indikator for enkeltlande i OECD indikerer nu, at den økonomiske opbremsning i Danmark er betydeligt hårdere end i langt de fleste andre OECD lande. Kun nogle få andre lande kan matche de seneste fire måneders tilbagegang i OECD’s indikator for Danmark, som normalt tillægges meget stor troværdighed.

Opbremsningen i dansk økonomi bekræftes af vigende privatforbrug, hvis detailomsætningen og dankortomsætningen anvendes som indikatorer. For marts viser begge datasæt, at danskernes nu for alvorlig begynder at holde på pengene, og det synes ikke at være sandsynligt, at privatforbruget kører frem lige foreløbig, som flere professionelle prognosemagere har forventet i årevis.

Dæmpet privatforbrug

Meget tyder på, at danskerne over en bred kam efter finanskrisen har lært at leve (godt) uden at skulle overforbruge. Samtidig er den permanente tilstand af tilbud, udsalg og billige priser på nettet efter grundige pristjek med til at lægge en dæmper på det beløbsmæssige privatforbrug. Men historien er i virkeligheden nok, at danskerne får meget mere ud af de samme kroner, efter vi tidligere har vænnet os til de højeste forbrugerpriser i Europa. Efter de seneste opjusterede BNP skøn for 2016 ligger de fleste prognosemagere omkring en forventet vækst i år på 1,0 – 1,2 procent, også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. En vækst af denne størrelsesorden synes dog fortsat at være betinget af et økonomisk opsving til efteråret, efter stort set flad vækst i årets første måneder.

Detailomsætning på laveste niveau

Som det fremgår af de seneste data fra DS er detailomsætningen, korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling, nu på det laveste niveau siden midten af 2013. Oven i kommer torsdagens nyeste data fra DS om industriens investeringsforventninger, som også ligger på det laveste niveau i flere år. Lyspunktet i dansk økonomi er fortsat, at beskæftigelsen af lønmodtagere er stigende. Meget tyder på, at væksten sker inden for erhverv med lav produktivitet, blandt andet byggeri og anlæg, samt erhvervsservice, herunder rengøring og sikkerhed.