Danmarks største pengeinstitut, Danske Bank, venter i 2016 et stagnerende til faldende marked for danske bankers udlån til erhverv. En dansk økonomi, der snegler sig afsted, giver ikke grund til mere optimisme, vurderer Niels Bang-Hansen, der er Danske Banks Head of Business Banking i Danmark i dette interview med Økonomisk Ugebrev. Han understreger dog, at Danske Bank igen i år venter at øge andelen af markedet for lån til erhverv.

På den baggrund vil realkredittens udlån til erhverv således også igen i 2016 vokse mere end bankernes, set under et, forudser han. Med den forventning står Danske Bank i en vis modsætning til flere mindre pengeinstitutter, der i 2016 satser på en trendvending, der indebærer, at bankudlån til erhverv igen kan vokse lige så meget som realkreditudlånet.

 

Læs interviewet i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 12.