Danske Bank om Ugens vigtigste begivenheder og nøgletal

Fra Danske Bank:

Vi befinder os stadig i en helt usædvanlig situation på finansmarkederne, hvor aktierne er har vist et historisk stort fald, og rentespænd på kredit- og periferiobligationer er kørt ud. Den voldsomme uro skyldes den fortsatte spredning af COVID-19, der ser ud til at få det meste af Europa og USA til at lukke helt ned i løbet af nogle uger.

Oliepriserne er kollapset og ligger nu på det laveste niveau i mere end 15 år, og det har givet problemer for de stærkt gearede skiferolieproducenter i USA. Nedlukningerne vil have meget stor negativ effekt på væksten – og muligvis større effekt end vi nogensinde har set.

Vi forventer stadig, at nedlukningerne i den sidste ende vil hjælpe til at inddæmme virussen, som vi har set det i Kina og Sydkorea, og at den økonomiske aktivitet stiger igen i 2. halvår. Men vi sejler i ukendt farvand, og der er en risiko for, at noget går galt, så vi kommer ud i en længere recession. Smitten kan vende tilbage til efteråret, eller en bølge af konkurser kan lamme det globale finansielle system og dermed den globale økonomi.

Vi mener, at det er op til politikerne og centralbankerne at sikre, at dette ikke sker. De er da også begge for alvor kommet på banen i denne uge. Efter at have skuffet kraftigt i forrige uge trak ECB i denne uge det tunge skyts frem oven på et ekstraordinært møde onsdag aften og annoncerede kæmpe opkøb af finansielle aktiver på op til 750 mia. euro.

ECB-chef Christine Lagarde udtalte, at ECB er fuldt og fast forpligtet på euroen med et ordvalg, der gav mindelser om hendes forgænger Mario Draghi, der på toppen af eurogældskrisen i 2012 sagde, at ECB var parat til at gøre ‘hvad der skal til’. På den finanspolitiske front har de enkelte eurolande fremlagt krisepakker med de største finanspolitiske lempelser siden den globale finanskrise i 2008/09.

Finansministrene i eurogruppen holder det ugentlige møde på mandag, men vi venter indtil videre ikke nye initiativer. USA har nu også grebet beslutsomt ind for at stimulere den økonomisk aktivitet. Søndag annoncerede Fed en rentenedsættelse på 1 procentpoint, der bringer renten ned i nærheden af nul, samt opkøb af stats- og realkreditobligationer for 700 mia. dollar.

Læs også:  Aktietilbagekøb for 515 mio. kr. Størst i Novo Nordisk: 324 mio. kr.

Kongressen arbejder også på en stor krisepakke, og vi regner med, at den bliver på 1 billion dollar og bl.a. vil indeholde direkte udbetalinger til de amerikanske husholdninger på omkring 1.000 dollar pr. husstand. Den japanske centralbank meddelte mandag, at de nu fordobler opkøbene i aktie- og ejendomsmarkedet via særlige fonde (ETF).

På nøgletalsfronten faldt detailsalget og industriproduktionen i Kina kraftigt, hhv. 20,5 % og 13,5 %. Det samme gælder det tyske tillidsindeks Ifo og det amerikanske tillidsindeks fra Philadelphia for marts. Vi kan formentlig vente horrible nøgletal i de næste to måneder og et stort spring i ledigheden. Antallet af nye arbejdsløse i USA steg med 70.000 personer i sidste uge – et stigningstal vi ellers kun ser i forbindelse med strejker, og lignende ekstraordinære omstændigheder.

Til trods for de mange krisepakker, der er undervejs, er finansmarkederne stadig præget af uro, og det ser ikke umiddelbart ud til, at nervøsiteten stabiliserer sig lige med det samme, da USA og Europa nok må forberede sig på en fortsat kraftig stigning i COVID-19-infektionerne på kort sigt.

Ugefokus
Markederne oplever den værste uro siden finanskrisen
Fokus i næste uge
 Hele ugen: COVID-19-spredningen
i Europa og USA
 Mandag: Møde i eurogruppen.
 Tirsdag: PMI-tal for euroområdet og Markit PMI for USA for marts.
 Onsdag: Tysk Ifo (endelige tal) for marts.
 Torsdag: Nye arbejdsløse i USA

Ugefokus
Fokus i den kommende uge – Skandinavien
 I Danmark vil fokus fortsat være rettet mod den videre udvikling af virussmitten, dens konsekvenser og eventuelt yderligere tiltag fra regeringen – enten for at lempe økonomien eller for yderligere at reducere smittespredningen.

Der kommer også et par nøgletal vedrørende de danske forbrugere. Mandag kommer forbrugertilliden for marts, og her vil vi se en skarp forværring som følge af den nuværende økonomiske situation. Vi regner med et fald fra 3,3 til -3, hvilket primært vil være drevet af, at danskernes forventninger til økonomien er blevet voldsomt forværret, mens synet på deres egen økonomi, som typisk præges mindre voldsomt, ikke vil falde i samme grad.

Når faldet ikke er større, er det fordi folk formentlig stadig har en god opfattelse af, hvordan dansk økonomi har haft det de forgangne 12 måneder – men det vil hurtigt fordufte i takt med, at den aktuelle situation bliver værre.

Læs også:  Syv C25-aktier under 55% på Tillidsbarometer: Danske Bank sidst: 48%.

Torsdag kommer der tal for detailsalget i februar, som formentlig bliver sidste måned i lang tid, som ikke er trukket voldsomt ned af nedlukningen af store dele af virksomhederne. Detailsalget har i forvejen ikke været særligt prangende de sidste par år taget den privatøkonomiske fremgang in mente, og dette gør bestemt ikke den igangværende krise lettere at komme igennem for mange virksomheder.

Det Økonomiske Råd kommer tirsdag med deres Produktivitetsrapport for 2020, hvor de beskriver og analyserer produktivitetsudviklingen i Danmark og på den baggrund danner en række anbefalinger for politik. Spørgsmålet er, hvor relevant de har nået at gøre rapporten i forhold til de nuværende udfordringer, som dansk økonomi står over for, og hvor relevant rapporten dermed vil være på den korte bane.

 Vi får en række nøgletal i Sverige. Nogle er formentlig allerede overhalet af begivenhederne, men andre kan blive ret interessante. Til sidstnævnte hører konjunkturbarometret fra det svenske konjunkturinstitut (KI), hvor tallene er indsamlet fra starten af marts til omkring den 20. Corona-virussen vil formentlig derfor afspejle sig i resultatet, og vi venter et kraftigt fald i indekset.

Næste uge byder desuden på svenske detailsalgstal, men de er fra februar, og hvis detailsalget har taget et hop, vil effekten absolut være midlertidig, da situationen har ændret sig meget i de seneste uger. Vi følger også ledighedsudviklingen tæt, og her får vi nye tal mandag.

 Vi venter ingen nøgletal af større betydning i Norge i den kommende uge, så al opmærksomhed vil være rettet mod coronaens spredning og kampen for at afbøde konsekvenserne. Samtidig tyder de mange hjemsendelser af medarbejdere på, at det økonomiske chok kan blive større end ventet. Vi venter spændt på detaljer fra officielt hold om de to nye låneordninger, både de statsgaranterede lån via bankerne og lånene via statens obligationsfond. Endelig håber vi også, at den norske regering varsler generelle indgreb for at stimulere efterspørgslen. Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem størrelsen af en eventuel hjælpepakke og hvor store rentenedsættelser, der vil være behov for.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her