Kursgraf: Først ved brud ned gennem 12.000 ser vi første rigtige advarselssignal.