Læs hele meddelelse fra Danmarks Statistik her

Svag opbremsning i dansk økonomi
BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på minus 0,3 pct. i tredje
kvartal sammenlignet med andet kvartal 2017. Det betyder, at tredje kvartal viser
en afdæmpning i forhold til en lang periode siden starten af 2016 med solide
positive vækstrater. Tilbagegangen er at finde i forskellige dele af økonomien, hvor
især industri og handel bidrager til det negative vækstestimat. Væksten i forhold til
samme kvartal sidste år blev 1,6 pct.

 

Læs tidligere analyse i Økonomisk Ugebrev: Dansk Økonomi taber nu pusten