Fra Danmarks Statistik:

Konkurser marts 2016

Der var 181 konkurser i marts i aktive virksomheder mod 198 i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til 9 pct. færre. I perioden januar-marts var der imidlertid 9 pct. flere end i de foregående tre måneder. Over de seneste tre måneder er der i gennemsnit gået 982 fuldtidsjob (job omregnet til fuld tid) tabt hver måned med de virksomheder, som er blevet ramt af konkurs. Det er 25 pct. flere end i de foregående tre måneder. De aktive virksomheder stod for 98 pct. af den konkursramte omsætning i marts.

Graf: Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og konkursramte fuldtidsjob, tre måneders glidende gennemsnit

43 pct. af konkurserne ramte aktive virksomheder

I faktiske tal var der i alt 490 konkurser i marts. Heraf var 204 virksomheder med ansatte og 7 virksomheder uden ansatte og med en omsætning i 2015 over 1 mio. kr.Disse aktive virksomheder stod for 43 pct. af alle de konkursramte virksomheder, og stod ud over 98 pct. af omsætningen også for alle de tabte job.

Det totale konkurstal skal tolkes med megen forsigtighed

279 eller 57 pct. af konkurserne ramte dermed virksomheder uden ansatte og med en omsætning under 1 mio. kr. – de såkaldte nulvirksomheder. Deres andel af den konkursramte omsætning var 2 pct. Antallet af konkurser i nulvirksomheder varierer erfaringsmæssigt væsentligt mere end konkurserne i aktive virksomheder, og de er især i de seneste måneder uden noget klart sæsonmønster. En del af variationen kan tilskrives udsving i antallet af virksomheder, der erklæres konkurs efter et tvangsopløsningsforløb. Med den store andel, som konkurserne i nulvirksomhederne udgør af alle konkurser – 52 pct. siden 2009 – skal anvendelsen af det totale antal konkurser som indikator derfor ske med megen forsigtighed.

De konkursramte nulvirksomheder er yngre end de aktive virksomheder

Gennemsnitsalderen for de konkursramte virksomheder i marts under et var 7,9 år. De aktive virksomheder lå på 9,6 år, mens nulvirksomhederne lå på 6,5 år. Siden 2009 har gennemsnitsalderen for de aktive virksomheder ligget på 8,6 år, mens nulvirksomhederne har ligget på 6,5 år.

41 pct. flere tabte job i marts end i september-februar i gennemsnit

Der gik 1.132 fuldtidsjob tabt i marts, og det var 41 pct. flere end i september-februar i gennemsnit. I Region Hovedstaden forsvandt 353 job eller 65 pct. flere end i september-februar. I Region Syddanmark forsvandt 291 job, eller 77 pct. flere, mens der i Region Midtjylland forsvandt 269 eller 20 pct. flere. I Region Sjælland forsvandt 134 job, eller 18 pct. flere. I Region Nordjylland forsvandt 85 job, eller 3 pct. færre.

Nøgletal om konkursramte virksomheder

2015

2016

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

mia. kr.

Samlet omsætning

2,4

1,3

1,9

1,1

0,9

1,2

0,8

1,0

1,2

1,1

1,2

1,4

0,8

0,4

år

Gennemsnitlig levetid

8,7

8,1

7,8

9,8

7,9

9,5

8,3

9,7

9,2

8,2

7,9

6,6

7,6

7,9

Konkurser i udvalgte branchegrupper og i regioner

2015

2016

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

antal

Sæsonkorrigerede i alt

322

399

395

341

338

288

296

235

258

292

523

923

653

434

Aktive virksomheder,

sæsonkorrigerede

153

175

204

165

178

136

159

147

161

171

209

209

198

181

Faktiske i alt

300

395

380

334

308

239

212

220

316

427

551

852

580

490

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13

11

20

13

14

11

11

10

10

16

14

23

18

31

Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

23

24

25

23

18

14

11

15

16

25

29

25

32

24

Bygge og anlæg

32

64

63

56

52

29

30

37

47

72

80

94

82

61

Handel og transport mv.

103

121

120

97

90

97

81

88

107

119

155

223

166

153

Ejendomshandel og udlejning

14

17

15

15

16

7

10

12

9

18

18

33

28

21

Erhvervsservice

39

50

51

49

32

38

25

25

58

62

89

115

77

62

Øvrige brancher, ekskl. uoplyste

41

72

48

55

57

28

31

26

39

73

90

170

101

78

Uoplyst aktivitet

35

36

38

26

29

15

13

7

30

42

76

169

76

60

Hovedstaden

113

191

154

113

86

75

81

78

117

174

259

557

303

180

Sjælland

42

41

44

40

43

39

30

29

42

98

114

95

53

63

Syddanmark

48

60

63

60

66

48

28

47

50

53

61

46

85

104

Midtjylland

67

58

85

79

84

52

56

42

73

73

85

109

106

109

Nordjylland

30

45

34

42

29

25

17

24

34

29

32

45

33

34

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1152

1043

803

944

739

785

706

649

864

698

795

881

934

1132

Hovedstaden

226

204

185

268

142

155

192

172

284

217

206

210

195

353

Sjælland

258

43

116

140

198

133

106

144

85

54

152

47

201

134

Syddanmark

239

298

236

178

180

158

131

99

107

102

78

217

384

291

Midtjylland

188

124

221

219

162

260

209

163

257

238

238

324

122

269

Nordjylland

241

374

45

139

57

79

68

71

131

87

121

83

32

85

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der flere brancheopdelinger.


Seneste nyt om Virksomhedernes udvikling