Emission: Nordea og Citigroup måtte tage for 800 mio. Bavarian aktier

Fra Bavarian:

Bavarian Nordic A/S
Intern viden

Bavarian Nordic meddeler resultat af fortegningsemissionen

København, den 27. marts 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) (“Selskabet”) meddeler i dag resultatet af udbuddet (“Udbuddet”) af 25.911.252 nye aktier (“Nye Aktier”) med fortegningsret (“Tegningsretter”) for Selskabets eksisterende aktionærer (“Eksisterende Aktionærer”) i forholdet 4 nye for 5 eksisterende og til en tegningskurs på DKK 109 i henhold til prospektet dateret den 6. marts 2020. For en beskrivelse af Udbuddet henvises til selskabsmeddelelse nr. 8/2020.

17.629.889 Nye Aktier er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i henhold til garantiaftale dateret den 6. marts 2020 vil Nye Aktier, som ikke er blevet tegnet ved udnyttelse af Tegningsretter, blive tegnet af Citigroup Global Markets Limited (“Citi”) og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp (“Nordea”).

Udbuddet vil give et bruttoprovenu til Selskabet på ca. DKK 2.824 mio., og nettoprovenuet (bruttoprovenu minus estimerede omkostninger ved Udbuddet) forventes at blive ca. DKK 2.724 mio.

Læs også:  Stoxx: Europæiske health care aktier begynder at falde sammen

Paul Chaplin, administrerende direktør for Bavarian Nordic udtaler: “Med det nuværende marked, der er kraftigt påvirket af COVID-19 pandemien, er vi glade for at meddele resultatet af vores fortegningsemission, der har fået stor opbakning fra mange af vores eksisterende aktionærer, men også har tiltrukket nye investorer til Bavarian Nordic. Provenuet vil sikre finansiering til at understøtte det seneste køb af to kommercielle vacciner fra GlaxoSmithKline – en transaktion, som er en strategisk hjørnesten i vores stræben efter at blive et af de største specialiserede vaccineselskaber.”

Registrering af de Nye Aktier
Registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, hvilket forventes at ske senest den 30. marts 2020. Snarest muligt derefter vil den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier blive sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende aktier, DK0015998017, forventeligt senest den 2. april 2020.

Indtil denne sammenlægning er gennemført, vil de Nye Aktiers likviditet og markedskurs under den midlertidige ISIN-kode kunne være væsentlig anderledes end de eksisterende aktiers likviditet og markedskurs. Alle handler med de Nye Aktier forud for registreringen af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker udelukkende for de pågældende parters regning og risiko.

Læs også:  Morgan: Markedet byder på Upside-overraskelser

De eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet “BAVA”.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen samt udstedelse af Nye Aktier via VP Securities 30. marts 2020
Gennemførelse af Udbuddet Udbuddet vil først være gennemført, hvis og når de Nye Aktier, der er tegnet, er udstedt af Selskabet og kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 30. marts 2020.
Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode 1. april 2020
Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier med ISIN-koden for de eksisterende aktier i VP Securities 2. april 2020

Ovennævnte tidsplan kan blive ændret. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her