Den stigende aktivitet inden for mindre M&A-transaktioner synes at begunstige de mindre, selvstændige corporate finance-rådgivere. Eksempelvis øgede Clearwater International omsætningen med næsten 50 procent til 62 mio. kr. FIH Partners er blevet overtaget af seks partnere, men selskabet er fortsat stemmekontrolleret af FIH.

Et af landets førende uafhængige corporate finance-rådgivere, FIH Partners, er blevet delvist solgt til partnerne i firmaet. FIH har stadig en kontrollerende stemmeandel, men har nedbragt sin ejerandel til 5 procent. Rådgiverselskabet er overtaget af Kim Bøttkjær sammen med seks andre partnere. Ejerskiftet skete sidste efterår, og meget tyder på, at FIH Partners ikke har lidt under det nye ejerskab.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 16.