Efter en lang årrække med meget lav vækst, trods en meget lempelig finanspolitik, skal der nu strammes op. Regeringen går ud fra, at væksten nu vil komme og afbøde smerterne i denne proces, fremgår det af Det Nationale Reformprogram: ”Fra et skønnet strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP i 2016 skal de offentlige underskud gradvist afvikles i de kommende år. Det er afstemt med en økonomi i fremgang og at der gøres fremskridt mod målet om strukturel offentlig balance i 2020. Udgangspunktet for finanspolitikken er lempeligt, idet manøvrerummet i finanspolitikken har været udnyttet fuldt ud for at understøtte dansk økonomi under de senere års lavkonjunktur. Samtidig er pengepolitikken fortsat meget lempelig, hvilket øger kravene til finanspolitikken, så den økonomiske politik under ét understøtter et holdbart opsving. Rammerne for den offentlige økonomi vil være stramme i de kommende år. Inden for målet om strukturel balance i 2020 er der et finanspolitisk råderum på ca. 10 mia. kr. i forhold til et scenarie med real nulvækst i det offentlige forbrug. Nye reformer, som øger den private beskæftigelse, vil både kunne dæmpe et kommende pres på arbejdsmarkedet og øge råderummet i finanspolitikken.”