Under en inspektion for at undersøge, om ALKA er klar til at efterleve IDD-direktivet, der træder i kraft i 2018, fandt Finanstilsynet at selskabet ikke opfylder de allerede gældende regler: ”Efter gældende regler, skal et forsikringsselskab have interne retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye produkter. I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet konstateret, at ALKA ikke har haft disse interne retningslinjer. Efter inspektionen har Alka fremsendt nye retningslinjer for produktudvikling.”