Del artiklen:

Det lille selskab Inpay har siden 2013 haft autorisation til formidle betalinger. Første inspektion fra Finanstilsynet fandt sted i september sidste år, og den har nu resulteret i en tilsynsrapport med mange og alvorlige kritikpunkter: ”Generelt: Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet, siden opnåelse af tilladelsen som betalingsinstitut i 2013 primært har fokuseret på driften, og kun i meget begrænset omfang har opdateret eller forholdt sig til de lovpligtige forretningsgange og risikovurderinger på hvidvask- og betalingstjenesteområdet. (…) Hvidvask: Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet på undersøgelsestidspunktet havde begrænset fokus på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttets procedurer på undersøgelsestidspunktet generelt var utilstrækkelige.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her