Det lille selskab Inpay har siden 2013 haft autorisation til formidle betalinger. Første inspektion fra Finanstilsynet fandt sted i september sidste år, og den har nu resulteret i en tilsynsrapport med mange og alvorlige kritikpunkter: ”Generelt: Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet, siden opnåelse af tilladelsen som betalingsinstitut i 2013 primært har fokuseret på driften, og kun i meget begrænset omfang har opdateret eller forholdt sig til de lovpligtige forretningsgange og risikovurderinger på hvidvask- og betalingstjenesteområdet. (…) Hvidvask: Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet på undersøgelsestidspunktet havde begrænset fokus på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttets procedurer på undersøgelsestidspunktet generelt var utilstrækkelige.”