Pressemeddelelse fra Foreningen Hellerup Finans Investor 

235 mio kr. er gået tabt gennem investeringer i Hellerup Finans Holding A/S. En ny forening, Foreningen Hellerup Finans Investor, vil samle de mere end 500 aktionærer, obligationsejere og andre investorer, som har tabt penge efter Hellerup Finans koncernens sammenbrud.

En kreds af investorer, som samlet har investeret for over 40 mio. kr., har i begyndelsen af juni stiftet Foreningen Hellerup Finans Investor. Foreningen skal søge økonomisk kompensation til investorer, som har lidt tab igennem investeringer i Hellerup Finans.

Gennem de senere år har mere end 500 private investorer investeret mere end 235 mio. kr. Hellerup Finans koncernen solgte investeringsaktiver til ikke-professionelle investorer med lovning om store afkast.

Mange helt almindelige mennesker er med henblik på at foretage investeringerne blevet lokket til både at bruge pensionsmidler og udbetalte arbejdsskadeerstatninger ligesom enkelte på opfordring af Hellerup Finans har optaget lån i deres hjem.

Langt den overvejende del af investeringerne må nu anses for tabte. ”Vi samler nu investorerne i foreningen til at varetage investorernes interesser. Vi vil have en advokats vurdering af om der er mulighed for at søge erstatning for den kvarte milliard kroner, som nu er forsvundet. På baggrund af en foreløbig vurdering, ser der ud til at være et retligt grundlag for at rejse en eller flere erstatningssager.” udtaler foreningens bestyrelsesformand Kim Nielsen.

Advokatundersøgelse
Foreningen har valgt en bestyrelse bestående af Bjarne H. Olsen, Morten Poulsen, Jan Jepsen og Gustav Strøbech udover Kim Nielsen, som er valgt til foreningens formand. Foreningen har antaget advokat Charlotte Castenschiold til at lave en undersøgelse af i hvilket omfang nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer, revisorer eller andre kan stilles til ansvar.

Advokaten skal tillige undersøge om der er grundlag for at indgive politianmeldelser. ”Udover at få undersøgt om alt er foregået retmæssigt ønsker vi også at få sat en stopper
for at private kan investere i tilsvarende projekter udbudt af Hellerup Finans hovedaktionær
Torben Jensen” forsætter Kim Nielsen.

Yderligere tab i 100 mio. kr. klassen
Udover investeringer i selskabet selv har Hellerup Finans udbudt investeringer til private i andre selskaber og projekter, som foreningen vurderer kan have kostet investorerne yderligere tab på mere end 100 mio. kr. Det drejer sig om investering i blandt andet Venere Invest A/S, Solar Energy Company I-VI, Just-Sold A/S og Lyngby Boldklub.

Hvis der er opbakning hertil vil Foreningen Hellerup Finans Investor også have disse investeringer og forholdene i disse selskaber undersøgt nærmere.

Indmeldelse i foreningen
Alle som har investereret i eller igennem Hellerup Finans eller som blot ønsker at støtte om op foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse kan ske direkte på foreningens hjemmeside www.hfinvestor.dk eller ved at kontakte foreningens formand Kim Nielsen. På hjemmesiden kan der også læses mere om foreningens aktiviteter