Erhvervs- og vækstministeren bakker op om forsikringsselskaberne og vil ikke gribe ind over for den i nogle tilfælde kritiserede praksis, som selskaberne bruger, når de efterforsker mistænkelige anmeldelser. Ministeren vil således ikke have yderligere regulering på området. ”Det følger af god skik reglerne, at finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, skal behandle deres kunder redeligt og loyalt. Bestemmelsen sikrer mulighed for at gribe ind overfor uønsket praksis. Finanstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes overholdelse af god skik-reglerne, og finanstilsynets afgørelser på området fastsætter, hvilke rammer virksomhederne skal holde sig inden for, for at handle redeligt og lovligt over for deres kunder. Vejledningen til god skik – bekendtgørelsen opdateres løbende i forhold til disse afgørelser. Jeg mener derfor, jf. mine tilkendegivelser i forbindelse med samrådet i Erhvervsudvalget d. 4. februar 2016, at reguleringen på området er tilstrækkelig,” skriver Troels Lund Poulsen i et svar til Folketingets erhvervsudvalg.