tilsynsredegørelse hedder det, at ”bankens nedskrivningsniveau var samlet set tilstrækkeligt. Banken undervurderede dog isoleret set nedskrivningsbehovet for kunder med OIV. Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at bankens datakvalitet ikke var tilfredsstillende, og at beslutningsgrundlaget i sagerne i mange tilfælde var mangelfuldt. Banken har bl.a. som følge af Finanstilsynets konklusioner fra tidligere inspektioner iværksat tiltag for at forbedre beslutningsgrundlaget, og der var derfor ikke grundlag for yderligere tilsynsreaktioner. Banken skal dog fortsat have fokus på at forbedre datakvaliteten og beslutningsgrundlaget.”

DEL