GF i Lollands Bank: Ingen kritiske indlæg, ingen deltagere i salen

Referat fra GF i Lollands Bank:

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2020, kl.
18.00 afviklet Vestergade 3, 1., 4930 Maribo.
Generalforsamlingen blev d.d. afholdt i overensstemmelse med den annoncerede indkaldelse og dagsorden, indeholdende punkterne 1 til 7.

Der var ingen aktionærer mødt til generalforsamlingen, hvorfor den blev afviklet baggrund af modtagne brevstemmer og fuldmagter til bestyrelsen.
Ad punkt 1:
Bankens formand Preben Pedersen bød velkommen og foreslog advokat Jeppe Søndergaard,
Maribo som dirigent.

Der kom ikke andre forslag, hvorefter advokat Jeppe Søndergaard blev valgt som dirigent.
Advokat Jeppe Søndergaard takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, samt gennemgik dagsordenen.

Ad punkt 2:
Formand Preben Pedersen aflagde bestyrelsens beretning, herunder bankens lønpolitik.
Dirigenten tilkendegav beretningen var taget til efterretning og ville efterfølgende sætte bankens lønpolitik til afstemning.

Dirigenten oplyste der var modtaget et antal brevstemmer, hvorfor han ville sætte alle punkter til afstemning under ét, jf. ovennævnte stemt om alle punkter samtidig.
Beretningen vil være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 19. marts 2020 efter kl. 12.00.

Læs også:  Danske aktier i europæiske superrekord, men hvad nu?

Ad punkt 3:
Bankdirektør Anders F. Møller ville på plancher have forelagt udvalgte regnskabstal fra årsrapporten 2019.
Plancherne vil være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 19. marts 2020 efter kl. 12.00.

Ad punkt 4:
Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.
________________________________________________________________________Ad punkt 5:
Dirigenten redegjorde for, at repræsentantskabet havde godkendt bestyrelsens indstilling om, at repræsentantskabet skulle være på 38 repræsentantskabsmedlemmer.
Dirigenten gav en orientering om hvem der genopstillede og hvem der ikke genopstillede.
Formanden gav en præsentation af de nyopstillede kandidater Thomas Hjort, Gentofte og Anders F. Møller, Maribo.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, hvorefter følgende kandidater blev sat til afstemning:
A. Hans Jørgen Madsen B Rune West Pedersen
C. Lise Bennike D. Marie Louise Friderichsen
E. Irene Jensen F. Allan Munk
G. Flemming Larsen H. Kim Pajor
I. Thomas Hjort J. Anders F. Møller

Ad punkt 6:
Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne valg til revisor: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 30700228.
Ad punkt 7:
Der var intet under eventuelt.
Afstemningsresultat:
Punkt 2:
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Herudover blev bankens lønpolitik godkendt
med 301.574 stemmer for, 0 stemmer imod, 25.000 stemmer udlod at stemme.
Punkt 3:
Årsrapporten, herunder at der udbetales udbytte på 25% eller kr. 5 pr. aktie blev godkendt med
300.631 stemmer for og 25.943 stemmer imod.
Punkt 5:
De foreslåede kandidater blev alle valgt med 326.574 stemmer for og 0 stemmer imod.
Punkt 6
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev valg med 326.574 stemmer for og 0
stemmer imod.
Repræsenteret aktiekapital og antal stemmer:
Generalforsamlingen var repræsenteret med såvel 326.574 stk. aktier som stemmer, udgørende 30,24% af banken aktiekapital og stemmerettigheder.
Supplerende oplysninger
Som anført i beretningen finder bestyrelsen – under hensyn til den aktuelle meget turbulente situation med den verdensomspændende Coronavirus – anledning til at præcisere, at dette udløser en betydelig finansiel usikkerhed. Som følge heraf vil der være stor usikkerhed på om bankens – tidligere udmeldte – forventning til såvel basis – som slutresultat på 54-59 mio. kr. kan indfries. Indtil videre fastholdes udmeldingen, men det er med stor usikkerhed.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her