Højere priser øger overskud i kapitalforvaltning

Banker og andre kapitalforvaltere tjente sidste år 6,9 mia. kr. på at forvalte pensioner og anden kapital, som er placeret i finansielle investeringer. På kun ét år er overskuddet før skat steget 25 procent – fra 5,5 mia. kr. i 2012. I årsrapporten kunne Danske Capital fortælle, at det øgede overskud blandt andet skyldtes øgede marginaler:

”Resultat før skat på 1,1 mia. kr., en stigning på 21 pct. Indtægter i alt på 2,2 mia. kr., en stigning på 13 pct. Omkostninger på 1,0 mia. kr., en stigning på 5 pct. Performancerelaterede gebyrer på 0,4 mia. kr., et fald på 14 pct. Resultat før skat steg 21 pct. som følge af højere indtægter fra især stigende kapital under forvaltning og øgede marginer. Kapital under forvaltning steg 6 pct. i forhold til ultimo 2012 som følge af et øget salg til institutionelle kunder og detailkunder samt afkast af værdipapirer.” I årsrapporten oplyses også, at Danske Capital faldt noget af på den med hensyn til afkast i 2013 i forhold til året før. Kun 44 procent af aktieafdelingerne klarede sige bedre end benchmark (før omkostninger) – mod 71 procent året før.

 

Abonnenter kan læse hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans. Er du ikke abonnent, kan du købe abonnement her