Kilder tæt på Brøndby IF oplyser til Økonomisk Ugebrev, at rigmand, og hovedaktionær i Brøndbyernes IF, Jan Bech, kan være på vej med op mod 80 mio. kr. i frisk kapital til vestegnens navnkundige fodboldklub. Forlydenderne ligger i god forlængelse af det netop aflagte årsregnskab for den børsnoterede fodboldklub, som viser et træk på likviditeten på 25 mio. kr. i 2015, hvorefter pengekassen ved årsskiftet var nede på kun tolv mio. kr. I 2016 forventes et underskud efter finans på mellem 15 og 25 mio. kr. , samt højst fem mio. kr. fra transfer.  Med den løbende negative pengestrøm i 2016 er der antagelig kun nok penge i kassen til at dække første halvår. Det betyder, at der skal tilføres ny kapital meget snart – for at holde virksomheden flydende. I regnskabet oplyses det da også, at Jan Bech med sikkerhed holder hånden under selskabet, med enten lån oveni de 14 mio. kr. han allerede har lånt selskabet – eller ved at tegne nye aktier.

I regnskabet hedder det, at  ”Selskabets likviditetsberedskab udgør pr. 31. december 2015 11,8 mio. kr. For at understøtte kapitalberedskabet har Jan Bech Andersen ved støtteerklæring bekræftet, at – om nødvendigt – sikre tilstrækkelig likviditet til, at selskabet kan opretholde sit budgetterede aktivitetsniveau for regnskabsåret 2016. En eventuel tilførsel af likviditet vil ske som lån eller kapitalforhøjelse.”

I kølvandet på den seneste kommunikations tumult relateret til Jan Bechs deltagelse på et fanforum på nettet under debatnavnet ”Oscar”  med hård kritik af den nu afgåede træner og tidligere ansatte, står det krystal klart, hvorfor bestyrelsen ikke kunne fyre Jan Bech fra bestyrelsen. Han er simpelthen klubbens livline, efter at meget nu tyder på, at han kommer med op mod 80 mio. kr. ekstra- over i de de 200 mio. kr. han tidligere har trukket op af lommen.

I regnskabet hedder det videre, at ”bestyrelse og direktionen vil i forlængelse af det aflagte regnskab og støtteerklæringen afgivet af Jan Bech Andersen, revurdere selskabets kapitalstruktur og likviditetsbehov de kommende år, herunder vurdere behov for tilførsel af ny kapital. Det er ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab samt støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen sikrer selskabets aktivitet og strategi de kommende år.”

Det ændrer dog ikke ved, at der er ved at være lavvande i kassen, og at der antageligt snart kommer en meddelelse om, hvordan BIF styrker likviditeten. I den finansielle verden afvises enhver mulighed for, at selskabet i den aktuelle situation kan hente ekstra kapital ved at sælge nye aktier til eksterne investorer på børsen. Tilliden til bestyrelsesformanden og hovedaktionæren har lidt et knæk, og spørgsmålet er, om han fortsat har hele bestyrelsens fulde opbakning. At Thorleif Krarup nu træde tilbage som næstformand for at blive menigt bestyrelsesmedlem opfattes af nogen som et signal om, at han muligvis trækker sig på et senere tidspunkt.

Iagttagere af den danske fodboldverden vurderer, at vi er ved at nærme os sydeuropæiske tilstande, hvor enerådende velhavere og præsidenter for store fodboldklubber agerer temmelig excentrisk i forhold til deres hobbyprægede fodboldinvesteringer, hvor de alene har tage penge fra frimærkekassen til at investere med – især for at have det sjovt. Og så kan det godt være, at formelle governance anbefalinger og strømlinede ledelsesprincipper træder lidt i baggrunden.

Meget tyder altså på, at Brøndbyernes IF snart på ny får en ordentlig pose penge at lege med, og dette r også hel afgørende for klubbens overlevelse i den bedste hjemlige liga. Af ledelsen nu tager fat på en ny strategiproces synes dog også at være hårdt tiltrængt, da målsætningen om balance næste år synes vanskelig at opnå. Vigtigt bliver det med topplaceringer og europæisk deltagelse. men det er spørgsmålet om selskabet skal satse forretningsmæssigt bredere, for at skabe en mere stabil indtjeningsplatform.

Vi forsøger at få en kommentar fra Jan Bech.

DEL