Krav om kvartalsregnskaber ophæves

Et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring, vil på en række forskelligartede punkter vil ændre den finansielle lovgivning. Nogle, men ikke alle punkter, følger af gennemsigtighedsdirektivet fra EU. Første punkt er, at børsnoterede selskaber ikke længere skal aflevere kvartalsregnskaber: ”Pligten til at offentliggøre enten periodemeddelelser eller kvartalsrapporter ophæves. Ophævelsen sker med henblik på at lette de administrative byrder for udstedere, og er en gennemførelse af direktiv 2013/50/EU. Det forventes især, at ophævelsen af denne forpligtelse bliver en lettelse for små og mellemstore virksomheder, mens større virksomheder fortsat forventes at offentliggøre finansielle oplysninger ud over de obligatoriske helår- og halvårsrapporter.”

I samme omgang bliver fristen for at aflevere halvårsrapport udvidet fra to til tre måneder: ”Den længere frist forventes særligt at komme små og mellemstore virksomheder til gode, både ved at de får bedre tid til at udarbejde halvårsrapporten, og ved at analytikere og medier får bedre mulighed for at analysere og omtale flere virksomheders halvårsrapporter, idet halvårsrapporterne forventes at blive offentliggjort med en større tidsmæssig spredning.”

Læs også:  G20-landene giver 5000 mia. dollar til coronakamp

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her