Flere finansielle rådgivere er tæt på at miste tilliden til Finanstilsynets evne og vilje til at beskytte danske forbrugere på det finansielle marked. Alt for ofte vægter hensynet til den finansielle stabilitet højere end kundernes ve og vel, vurderer en række rådgivere i pensionsbranchen.

“Vi er i øjeblikket i en situation, hvor kunderne på pensionsmarkedet med markedsrenteprodukter selv overtager risikoen for udviklingen i deres pensioner. Men samtidig står det ringe til med forbrugerbeskyttelsen. Før havde de en sikker forrentning af deres pension i garantirente. Men nu får de mere usikre markedsrenteprodukter, hvor de ikke engang kan få indblik i, hvad der investeres i. Jeg synes, det ville være rart, hvis Finanstilsynet også fik en forbrugerhat på, eksempelvis som det engelske tilsyn har. For tiden er hensynet til forbrugerne i hvert fald ikke noget, der prioriteres højt i Finanstilsynet,” siger partner Gert Nielsen fra BEDSTpension.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 14.