Det Systemiske Risikoråd under ledelse af Nationalbanken kom forleden med en historisk skarp advarsel mod boble-lignende tilstande på finansmarkedet og potentielle systemiske risici for de danske banker.

Advarslen har vakt international opsigt. Alligevel mener Risikorådet ikke, at der er behov for at indføre en såkaldt kontracyklisk buffer, som styrker bankernes kapitalgrundlag yderligere. Rådet skriver i den seneste meddelelse, at ”Rådet anbefaler fortsat en sats på 0 pct.” Men rådet indikerer også, at der endnu ikke er helt klarhed om, hvordan bufferen skal fastsættes: ”Rådet har udbygget sin metode for anbefalinger om niveauet for den kontracykliske kapitalbuffersats. En opdateret beskrivelse af metoden vil blive offentliggjort på Rådets hjemmeside.”

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 13.