Et af de dominerende emner i rentemarkedet i øjeblikket er, om vi kan forvente en gentagelse af det rentehop, der kom for et år siden. Der er flere lighedspunkter til situationen for et år siden, og det er medvirkende til en vis uro i øjeblikket.

Men chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Danske Bank tror ikke, vi kommer til at se en gentagelse. ”Ganske vist har vi oplevet, at olieprisen er steget markant på det seneste, og vi har også set de lange renter stige lidt de seneste par uger. Men der er nogle væsentlige forskelle til situationen for et år siden, som gør, at jeg ikke tror, vi vil se en gentagelse,” siger Arne Lohmann Rasmussen. Han peger på, at en af årsagerne til, at det dengang gik så voldsomt for sig, var, at de forskellige marketmakere ikke var i stand til at opsuge de store obligationsmængder, der kom til salg på grund af nye reguleringer, og at den situation sådan set stadig er til stede. ”Men vi så dengang kineserne sælge voldsomt ud af udenlandske statsobligationer for at støtte deres egen

valuta, og det er ikke situationen nu. Herudover er ECB langt mere massivt til stede som opkøber af udstedelser og køber omkring 75 procent af de papirer, der bliver udstedt. Og som en ganske væsentlig forskel til sidste år ser vi ikke denne gang, at inflationsforventningerne er kørt op,” siger Arne Lohmann Rasmussen. Men han advarer for det lidt længere sigt om, at risikoen nu er noget større for, at renten stiger, end at den falder.

Teknisk analyse på danske statsrenter

Den hurtige rentestigning til niveauet over 0,50 procent kan godt give et billede af en rente, som nu har nået bunden og herefter er på vej opad. Det er dog for tidligt at konkludere sådan. Som det ses af den stejlt faldende røde linje, som vi har lagt ind i figuren i denne uge, er det foreløbige rentetop indtil videre blot en ny top i en faldende tendens. Det mest sandsynlige vil være et nyt rentefald herfra, og først ved en stigning forbi den seneste markante top i 0,64 procent vil der være anledning til en revurdering af renteudviklingen.