Konkurrencestyrelsen behandlede rekord mange fusionssager sidste år. Men næsten ingen af dem gav anledning til indvendinger, fremgår det af publikationen ”Konkurrencesager i tal”: ”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandlede 41 fusionssager i 2015. To af fusionerne kunne først godkendes efter, at virksomhederne havde afgivet tilsagn, mens de resterende 39 fusioner blev godkendt umiddelbart. Særligt fusionsanmeldelsen fra slagteriet Danish Crown vedrørende slagteriet Tican fyldte meget i 2015. Konkurrencerådet endte dog med ikke at tage stilling til denne sag, da de to selskaber afbrød deres fusionsplan. Konkurrencerådet traf seks afgørelser i 2015, og rådet greb ind med et påbud eller accepterede virksomhedernes tilsagn i fire af dem. Afgørelserne drejede sig blandt andet om forholdene for speciallæger, konsortier og kædesamarbejder.”