Økonomisk Ugebrevs årlige Bankrating af de 40 største banker skal vise, hvilke bankledelser, der har præsteret størst fremgang fra 2014 til 2015, målt på ni målepunkter. Læs her om bankerne i Top 5 og Bund 5.

Nok så interessant opnår landets største bank, Danske Bank med topchef Thomas F. Borgen, en andenplads i denne benchmarking af ledelsesperformance i 2015, uden at banken har taget et tilsvarende stort strategisk initiativ. Danske Bank er i 2015 blevet yderligere effektiviseret og erklærer, at den har nået alle sine strategiske finansielle målsætninger i et godt 2015. Banken kan notere en nedgang i personaleomkostningerne til 49,4 procent af netto rente- og gebyrindtægterne mod 51,5 procent året før.

 

Læs tema om rating af de 40 største banker i analysen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 15:

Top 40 BankRating 2016

Indhold i analysen:
1) Artikel: Jyske Bank den mest dynamiske bank i 2015
2) Artikel: De mest dynamiske bankledelser
3) Tabel: Top 5 Ranking (point)
4) Tabel: Bund 5 Ranking (point)
5) Artikel: Sådan har vi gjort (de ni målepunkter)
6) Tabel: Point på 9 målepunkter for 40 banker
7) Boks: Udlånsundersøgelse: Kreditvillighed bremser op
8)  Artikel: Vigende egenkapital forretning varsler ilde 2016
9)  Tabel:  Top 5 fremgang i egenkapital forretning
10) Tabel: Bund 5 Tilbagegang i egenkapital forretning
11) Artikel: banker halter med at skære i omkostninger
12) Tabel: Top 5 – fald i omkostningsprocent
13) Tabel: Bund 5 – stigning i omkostningsprocent
14) Artikel: Rentemarginaler presser bankers overskud
15) Tabel: Top 5 – stigninger i rentemarginaler
16) Tabel: Bund 5 – fald i rentemarginaler
17) Boks: Nationalbanken: Pres på marginaler
18) Stor tabel: alle data bag rating af de 40 største banker