Minster om støttebehandling: Vi har travlt med at se på ansøgninger

Kommentar: Gad vide om, minsteriet ikke ved, hvor langt man er nået med at behandle støtteansøgninger, fordi ministeriet samtidig bliver bombarderet med spørgsmål fra folketingsmedlemmer om, hvordan det går med at behandle ansøgningerne !

Fra Folketingets Erhvervsudvalg

Besvarelse af spørgsmål 255 alm. del stillet af udvalget den 22. april
2020 efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)
Spørgsmål:
Ministeren bedes opgøre, hvor stor en andel af de nuværende ansøgere til
hjælpepakkerne, der på nuværende tidspunkt har modtaget økonomisk
kompensation. Ministeren bedes opgøre dette per hjælpeordning totalt set
og på brancheniveau, således at det fremgår, hvor stor en andel af ansøgerne fordelt på brancher, der på nuværende tidspunkt har fået udbetalt
økonomisk støtte fra hjælpepakkerne.
Svar:
Det er desværre ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for tidsfristen.
Svaret vil blive fremsendt hurtigst muligt og forventeligt indenfor 14 dage.

Læs også:  Ugens danske regnskaber & Peer group selskaber

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her