2015 blev et dårligt år fra Saxo Bank, blandt på grund af den pludselige devaluering af schweizerfrancen. Bedre risikostyring og større vægt på institutionelle kunder skal mindske sårbarheden.

Saxo Bank har de seneste år arbejdet med en ny strategi, der grundlæggende skal reducere den samlede risiko, men også øge fokus på institutionelle kunder og white label-løsninger på handelsplatformen, ved salg til andre bankers valuta- og aktiekunder. Økonomisk Ugebrevs gennemgang af det netop aflagte regnskab viser, at Saxo Bank har øget personale- og administrationsomkostningerne med ca. 300 mio. kr. det seneste år. Bagved ligger et større skifte i medarbejderstaben, hvor en del er afskediget og endnu flere nyansat, særligt i 2014, men især en ny type specialister, som skal være med til at løfte de strategiske fokusområder.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 16.