Allerede fra næste forår får Nykredit efter alt at dømme mulighed for også at forøge bidragssatserne for privatkunder i Nykredit Realkredit, som hidtil har været fredet for bidragsforhøjelser – faktisk siden 2004 efter købet af Totalkredit, hvor Konkurrencestyrelsens udstedte et pålæg herom. Forhøjelse af bidragssatserne for Nykreditkunder vil give op mod 2 mia. kr. ekstra på bundlinjen årligt, viser Økonomisk Ugebrevs beregning af effekten.

Det vil betyde, at de fleste bestyrelsesmedlemmer for Nykredit også selv bliver ramt af bidragsforhøjelserne. Men det bør også give et nyt grundlag for at overveje, hvorvidt Nykredit kan brug for så meget ekstra kapital, som ledelsen siger, man har. Som bekendt har Nationalbanken i publikationen ”Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2015” allerede fastslået, at Nykredit er langt det bedst kapitaliserede af de danske systemiske institutter.

 

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 10.