I denne udgave af Økonomisk Ugebrev Formue
fejrer vi premieren på en ny samlet modelportefølje,
som består af en fusion af de to tidligere
porteføljer, nemlig Bruno Japps Basisportefølje og
Langers Asset Allocation Portefølje. Ideen bag den
nye portefølje er at give læserne et mere brugbart
redskab til selv at træffe beslutninger om deres
investeringer.

Bruno Japp vil fortsat være hoveddrivkraften bag
valget af danske aktier, herunder timing af køb og
salg. Langer vil især have fokus på Asset Allocation
delen, altså give input om den overordnede aktievægtning,
som vil afhænge af, hvordan vi overordnet
ser aktiemarkedet.

I perioder med nervøse eller dediceret negative
markeder kan aktieandelen i danske aktier blive
reduceret til 50 procent eller derunder. Den resterende
del af kapitalen vil typisk blive placeret i certifikater
eller ETF’er, der afdækker aktierisikoen. Der
kan blive tale om eksempelvis Bear DAX eller certifikater/ETFer
i guld, renter, VIX eller mere specialiserede
EFT’er, eksempelvis ETF i robotteknologi.

Formålet med denne omstilling er at kombinere
Bruno Japps historiske talent for og evne til at vælge
danske aktier, med en model, som også gerne
skulle give fornuftige afkastresultater i vigende eller
direkte faldende aktiemarkeder.

Vi forsøger altså med rettidig omhu at tage
højde for, at risikoen for en langsigtet aktienedtur
er stigende, og vi ønsker at sikre en robust strategi
i forhold til et generelt negativt scenarie. Modellen
er altså også et opgør med de aktiebaserede
investeringsforeningers binding, idet de skal være
mindst 80% investeret i aktier, hvorved de næsten
er tvunget til at tage turen nedad sammen med et
generelt aktiekursfald.

I den nye portefølje vil der være op til 20 forskellige
papirer med en vægt på fem procent hver. Enkeltaktier
kan dog fylde op til ti procent, men de vil
blive handlet i flere trin á fem procent ad gangen.
Med de mere likvide aktier er der altså mulighed
for at gennemføre trinvis opkøb og efterfølgende
udsalg.

Baseret på de to grundpiller fra de to tidligere
porteføljer er det målsætningen at skabe absolutte
investeringsafkast, som er positive, uanset
om markedet udvikler sig negativt eller ej. Hvis det
generelle aktiemarked eksempelvis falder 20 procent
hen over et år, vil det for den nye portefølje
ikke anses for tilfredsstillende med et negativt afkast
på ti procent. Performance måles altså ikke i
forhold til markedet i negative markeder, men på
det absolutte afkast.

Målsætningen er at skabe neutrale eller mindre
positive afkast i negative markeder, og i positive
markeder er det målsætningen nogenlunde
at følge benchmark. På grund af en vedvarende
lavere risikotagning kan det samlede afkast i positive
markeder ligge lidt ringere end benchmark.

Overordnet er det forventningen, at denne tilgang
til asset allokering på den lange bane vil give betydeligt
højere afkast end en ren indeksinvestering.

Sammenfattende ser vi følgende fordele i den
nye portefølje:
1) Lavere risiko end i investeringsforeninger:
Traditionelle investeringsforeninger skal være
mindst 80 procent investeret i den aktivtype, som
er omfattet af strategien, og der kan ikke afdækkes
med andre alternative typer finansielle instrumenter.

2) Ikke bundet af en afgrænset aktivtype: De
fleste investeringsforeninger kører i virkeligheden
med meget høj markedsrisiko, idet de finansielle
aktiver er bundet i en ofte meget afgrænset risikoklasse,
eksempelvis lange obligationer, erhvervsobligationer
eller danske aktier.

3) Større risikospredning på forskellige risikoklasser:
Selvom vores hovedfokus er danske
aktier, som vil dominere porteføljen i stigende markeder,
er det hensigten at risikosprede på forskellige
aktivtyper i nervøse eller negative markeder.
De seneste år har store internationale finanshuse
introduceret certifikater og ETF’er, hvor kursspænd
og løbende omkostninger er ekstremt lave. Samtidig
er der meget høj likviditet, hvilket gør det muligt
at komme ind og ud af de pågældende papirer.
Denne mulighed for risikospredning giver nogle
helt nye muligheder.

4) Risikoen kan skrues meget langt ned:
Porteføljen har en investeringsstrategi, hvor det
er muligt at skrue op og meget langt ned for markedsrisikoen,
alt efter hvordan det generelle aktiemarked
bevæger sig, og som er baseret på signaler
fra tidlige stemningsindikatorer og andre ledende
indikatorer.
Morten W. Langer