Danske pensionsselskabers placeringer i alternative investeringer fortsætter med at vokse, men væksten er de seneste år markant aftaget, viser tal fra Finanstilsynet. Fra udgangen af 2012 til 3. kvartal 2015 blev de alternative investeringer øget med knap 100 mia. kr. Men sidste år var stigningen i AI-aktiver på kun i omegnen af 20 mia. kr.

Meget tyder dermed på, at Finanstilsynets skærpede tilsyn med de alternative investeringer og øgede krav til risikovurderinger har givet stof til eftertanke hos pensionsselskabernes ledelser. Sidste år steg særligt den AI- gruppe, der hedder infrastruktur, nemlig med mere end 20 procent fra 44 mia. kr. til 54 mia. kr. Der var en lidt mindre fremgang i kapitalfondsinvesteringer, mens investeringer i hedgefonde og jordbrug stort set gik i stå.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 14.