Meldingen om, at PFA Pension nu skærer medarbejderstaben med 63 ansatte, bliver efter alt at dømme startskuddet til et forstærket fokus på effektviseringer og omkostningsbesparelser i hele pensionssektoren.

Over for Økonomisk Ugebrev vurderer eksperter nemlig, at pensionsselskaberne i langt højere grad kommer til at konkurrere på at være billige. Besparelserne i PFA Pension ventes simpelthen at tvinge alle de øvrige pensionsselskaber til at spare tilsvarende eller endnu mere, så de opnår samme eller næsten samme omkostningseffektivitet i konkurrencen. De bliver altså nødt til at svare igen, hvis de vil være lige så effektive som PFA.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans nr. 10.