Når blandt andet Sydbank og Spar Nord officielt har kastet en redningskrans ud til deres realkreditkunder for at tage toppen af Totalkredits bidragsforhøjelser, er det i virkeligheden alene for at mele deres egen kage. Økonomisk Ugebrevs analyse af provinsbankernes nye bankbaserede låneprodukter giver nemlig flere store kommercielle fordele, som i sidste ende giver større indtjening og overskud, samtidig med at risikoen nedbringes.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 12.