De kommende år vil bringe beslutninger i EU-systemet, som vil få enorm betydning for den finansielle sektor i Danmark. Blandt andet risikerer Basel-regulering at blive døden for realkreditsystemet, eller i hvert fald dets konkurrencedygtighed over for andre landes systemer, og bankunionen kan fratage Danmark muligheden for en fornuftig regulering af den hjemlige banksektor. Og hvordan vægter og prioriterer regeringen så disse omvæltninger? Det har erhvervs- og vækstministeren på anmodning redegjort for i Folketingets erhvervsudvalg. Læs her  – og gys.