I regeringens høringssvar til Basel komiteen hedder det: ”I regeringens svar fremgår det videre, at den reviderede standardmetode kan blive grundlaget for det kommende kapitalgulv. I denne forbindelse lægges der fra dansk side vægt på, at et kapitalgulv alene skal fungere som en bagstopper for de risikobaserede kapitalkrav. At kapitalkrav fortsat skal være risikobaserede kan sikres ved, at det kommende kapitalgulv bliver et supplerende kapitalkrav, der alene bliver aktuelt, hvis de risikobaserede minimumskapitalkrav er lavere end gulvet. Det fremhæves videre, at den danske regering er bekymret for de reviderede kapitalgulve, hvorfor erhvervs- og vækstministeren glæder sig over Baselkomitéens seneste udtalelser. Samtidig anmoder ministeren om et møde med formanden for Basel-komitéen for at drøfte det igangværende arbejde, herunder kapitalgulve.”