Årets ratinganalyse viser, at kun ti af de 40 banker formåede at øge den gennemsnitlige rentemarginal, målt som nettorenteindtægter i forhold til det samlede udlån.

Bankernes rentemarginaler er fortsat under pres, men mest for nyudlån til private. Økonomisk Ugebrevs rating af de 40 største bankers performance bekræfter billedet: Nettorenteindtægterne dykkede i de fleste banker sidste år, og det skete også i flere banker med stigende samlede udlån.

 

Læs tema om rating af de 40 største banker i analysen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 15:

Top 40 BankRating 2016

Indhold i analysen:
1) Artikel: Jyske Bank den mest dynamiske bank i 2015
2) Artikel: De mest dynamiske bankledelser
3) Tabel: Top 5 Ranking (point)
4) Tabel: Bund 5 Ranking (point)
5) Artikel: Sådan har vi gjort (de ni målepunkter)
6) Tabel: Point på 9 målepunkter for 40 banker
7) Boks: Udlånsundersøgelse: Kreditvillighed bremser op
8) Artikel: Vigende egenkapital forretning varsler ilde 2016
9) Tabel:  Top 5 fremgang i egenkapital forretning
10) Tabel: Bund 5 Tilbagegang i egenkapital forretning
11) Artikel: banker halter med at skære i omkostninger
12) Tabel: Top 5 – fald i omkostningsprocent
13) Tabel: Bund 5 – stigning i omkostningsprocent
14) Artikel: Rentemarginaler presser bankers overskud
15) Tabel: Top 5 – stigninger i rentemarginaler
16) Tabel: Bund 5 – fald i rentemarginaler
17) Boks: Nationalbanken: Pres på marginaler
18) Stor tabel: alle data bag rating af de 40 største banker