Det kunne ligne den totale ydmygelse af Skatteministeriet, når skatteyderne tilbyder at hjælpe med lovgivningen, så den bliver ordentlig. Men skatteminister Karsten Lauritzen har, ifølge Berlingske Business, taget godt imod et forslag, fra FSR – Danske Revisorer, som foreningen selv begrunder således: ”Skattelovgivningen er et af de mest komplicerede lovområder af alle, og den løbende udvikling er meget omfattende. I 2015 blev der sendt næsten 100 lovforslag, bekendtgørelser og styresignaler i høring. Oven i det kommer adskillige tusinde afgørelser, kendelser og domme fra henholdsvis Skatterådet, Landsskatteretten og domstolene. For at sikre virksomheder og borgere mod, at de mange regelændringer ender i uhensigtsmæssige virkninger eller utilsigtede byrder, har FSR – danske revisorer sendt et forslag til skatteministeren om, at oprette et Skattelovråd, som løbende kan overvåge lovgivningen.”