Slagsmålet om den nye revisorlov fortsætter: Økonomisk Ugebrev har i en artikelserie beskrevet, hvordan revisorerne gennem de seneste år har haft held med at lobbye sig til en revision af revisorloven, som er meget slap i forhold til EU’s oplæg. EU reglerne har til formål at sikre øget tillid til revisorerne og til deres rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant.” Kampzonen er blevet den 70 % regel, EU har fastsat for hvor meget anden rådgivning revisor må levere til PEI selskaber, altså store selskaber med samfundsinteresse. Reglen skal sikre revisors reelle og formelle uafhængighed, da revisors integritet ses udfordret som meget stor rådgiver.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 8.