Sager om økonomisk kriminalitet i syltekrukke

Hos den øverste top i politiet, Rigsadvokaten, erkendes det nu åbent, at indsatsen mod den økonomiske kriminalitet ikke er god nok. De store sager om økonomisk kriminalitet bliver simpelthen syltet ude i politikredsene, dels på grund af manglende kompetencer, dels på grund af manglende prioritering, lyder vurderingen hos politiet selv. Forleden kom det frem, at Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet er blevet udsat for hård kritik i en intern evaluering, udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey. Nu viser det sig, at store dele af politiets samlede organisation mod den økonomiske kriminalitet ikke fungerer, og at det ikke kun halter internt i SØIK, i daglig tale Bagmandspolitiet. Rigsadvokaten, sammen med rigspolitidirektøren, har denne sommer sendt et brev til samtlige statsadvokater og politidirektører i de lokale politikredse med en opsang omkring indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Indsatsen varetages formel af både SØIK og politikredsene.
I brevet hedder det, at ”både almindelige retssikkerhedshensyn og hensynet til retshåndhævelsen indebærer således, at der skal være tilfredsstillende fremdrift i sagerne (…) Jeg bemærker også, at der er tale om sager, der efter omstændighederne kan angå meget grov og organiseret kriminalitet.”

 

Abonnenter kan læse hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans nr. 28. Er du ikke abonnent, kan du prøve 3 uger gratis uden at binde dig her