Mens pensionssektoren generelt har skruet ned for væksten i alternativer, er Sampension gået den anden vej. Sampension oplyser til Økonomisk Ugebrev, at pensionskassen i 2015 øgede de unoterede investeringer med næsten 8 mia. kr., hvorefter de samlede unoterede investeringer er oppe på 31,6 mia. kr., svarende til knap 20 procent af de samlede aktiver. Opgørelsen vedrører både markedsrente- og garantirentemiljø. Kategorien ”ejendomme, grunde og infrastruktur” blev øget fra 12 mia. kr. til 16 mia. kr., hvor afkastet sidste år blev 12 procent. Kategorien ”råvarer og skov” blev øget fra 4,9 mia. kr. i aktiver til 7,1 mia. kr. med et negativt afkast på 10 procent. Samlet gav de illikvide aktiver et afkast på 6 procent.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 14.