Mens Nykredit for tiden fortæller kunderne om større kapitalbehov og stigende bidragssatser på deres boliglån, er det en helt anden historie, ledelsen fortæller til de investorer, som køber Nykredits udstedte obligationer. Her er budskabet, at Nykredits kunder i datterselskabet Totalkredit er blevet langt mere velpolstrede, og Nykredit har fået større sikkerhed for deres udlån som følge af de stigende boligpriser.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 11.