Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2015 en tværgående undersøgelse af fire mindre og mellemstore pengeinstitutters nyudlån til boligkøb i København og Aarhus, meddeler Finanstilsynet: ”Institutterne var udvalgt på baggrund af, at de alle har en relativt høj udlånsvækst, som i væsentligt omfang stammer fra udlån til privatkunder. ”Undersøgelsen har bekræftet vores indtryk af, at konkurrencen mellem pengeinstitutterne om finansiering af boligkøberne er høj i Københavnsområdet og i Aarhus,” siger vicedirektør Kristian Vie Madsen. ”De fire temainspektioner viser eksempler på, at institutterne fraviger deres egne prislister, og at deres fokus på kundernes gældsfaktor ikke er særlig kritisk, hvis kunderne i øvrigt har tilfredsstillende rådighedsbeløb. Selv hos kunder med betydelige negative formuer blev der observeret bevillinger med høje gældsfaktorer,” siger Kristian Vie Madsen. Konkurrencen er tilsyneladende særligt hård, når det gælder udlån til andelslejligheder i Københavnsområdet.”