Det vakte stor opmærksomhed, da Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd i 2012 blev nedsat med Mads Øvlisen som formand. Men det synes at have været ståhej for meget lidt. Her er årsrapportens beskrivelse af aktiviteterne i 2015: ”Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) behandler i øjeblikket en sag om nødvendig omhu (due diligence) i tekstilsektoren. De øvrige klager, der blev modtaget i 2015, faldt ikke under OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og er derfor blevet afvist. Hvis muligt er klagere blevet gjort opmærksom på andre klageadgange.”