Sydbank bogfører COVID-19 nedskrivninger på 175 mio. kr. i Q1

Sydbank Haderslev onsdag 18. februar 2004. En 26-årig kasserer i Sydbanks lokale afdeling i Haderslev fandt fristelsen af de mange penge i kassen for stor. I løbet af to måneder i sommeren 2003 drænede han bankens kasse for 930.000 kroner, som han ødslede bort på at spille Tipstjenestens Oddset. Manden blev onsdag ved retten Haderslev idømt fængsel i ét år og tre måneder. Det ene år af straffen blev gjort betinget med en prøvetid på to år. Samtidig skal kassereren aftjene 200 timers samfundstjeneste, bestemte retten.

Fra Sydbank:

Nedskrivninger udgør en udgift på 84 mio. kr. i første kvartal 2020

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 10 af 17. marts 2020, hvor forventningerne til årets resultat i 2020 blev suspenderet pga. COVID-19, offentliggøres hermed bankens nedskrivninger for 1. kvartal 2020.

Sydbanks nedskrivninger for 1. kvartal 2020 udgør 84 mio. kr.

Der er i opgørelsen af bankens gruppevise nedskrivninger foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 225 mio. kr., som er afsat til dækning af følgerne af udbruddet af COVID-19. Skønnet er baseret på en aktuel vurdering af effekterne af COVID-19 på bankens udlånsportefølje, og skønnet vil derfor kunne ændre sig i de kommende kvartaler.

Kvartalets nedskrivninger
Sydbank har i første kvartal bogført nedskrivninger pga. COVID-19 i niveauet 175 mio. kr. Herudover har der i kvartalet været tilbageførsler på bl.a. landbrug. Kvartalets nedskrivninger udgør herefter 84 mio. kr.

Læs også:  Carlsberg tilbagekøber egne aktier for 49,8 mio. kr.

Ledelsesmæssige skøn som følge af COVID-19
Sydbank har pr. 31. marts 2020 610 mio. kr. i blankoudlån i de svageste ratingklasser (eksklusive landbrug, men inklusive mink). Disse udlån har ikke objektiv indikation for kreditforringelse, men er på kort sigt de mest kritiske i forhold til kreditforringelse pga. COVID-19. Der er i bankens gruppevise nedskrivninger foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 125 mio. kr. til afdækning af risikoen på disse lån, svarende til ca. 20 pct.

Herudover er der i bankens gruppevise nedskrivninger foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 100 mio. kr. til uforudsete hændelser på den øvrige del af udlånsporteføljen, som har god eller normal kreditrisiko.

Bankens samlede udlån til oplevelsesindustri, detailhandel og de mindste erhvervsvirksomheder er lav.

Det samlede ledelsesmæssige skøn som følge af COVID-19 udgør dermed 225 mio. kr.

Risikovægtede eksponeringer vedrørende kreditrisiko
Bankens risikovægtede eksponeringer vedrørende kreditrisiko må forventes at stige i de kommende kvartaler, efterhånden som effekterne af COVID-19 materialiseres i de enkelte virksomheders og private husholdningers bonitet og rating.

Læs også:  Goldman: Voksende volatilitet er et problem for investorerne

Sydbanks kapitalprocent udgjorde 22,9 pct. pr. 31. december 2019. En stigning på eksempelvis 10 pct. i de risikovægtede eksponeringer vedrørende kreditrisiko vil nedbringe bankens kapitalprocent med 1,4 procentpoint. Banken er således solidt funderet kapitalmæssigt og forventer ikke, at evt. effekter af COVID-19 vil påvirke bankens udlånskapacitet.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her