Sådan arbejder 30 pensionskasser og banker med Aktivt Ejerskab

Aktuelt: Oversigtssiden er aktuelt opdateret med nye oplysninger fra Sydinvest. se nedenfor

På denne oversigtsside kan du selv tjekke i hvor høj grad din pensionskasse, investeringsforening og/eller bank lægger vægt på at udøve aktivt ejerskab over for de børsnoterede selskaber – med henblik på at skabe et bedre investeringsafkast på de midler, du har overladt til dem ifm. investeringsforvaltning. Som oversigten viser, er der stor forskel i de nkelte kapitalforvalteres indsats på dette område.

Økonomisk Ugebrev Ledelse, herunder Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar, har stor redaktionel fokus på de 30 (senere 100) største danske investorers håndtering af – og kommunikation om – Ansvarlige Investeringer og Aktivt ejerskab

Økonomisk Ugebrevs oversigt med direkte links til de 30 største investorers rapportering om aktivt ejerskab er baseret på den information, investorerne selv giver – på deres hjemmeside, i redegørelser eller i årsrapporter. Oversigten vil hen ad vejen blive udvidet til de 100 største danske investorer.

Følgende store danske investorer indgår aktuelt i oversigten: ATP, BankInvest, Danske Bank, Danske Invest, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Lægernes Pension, Lærernes Pension, Maj Invest, MP Pension, Nordea Invest, Nykredit /Nykredit Invest, P+ (DIP og JØP), PensionDanmark, Pædagogernes Pension, PFA Pension, Sparinvest, AP Pension, Pensam, Velliv (Tidligere Nordea Liv & Pension), Danica Pension,Jyske Bank/Jyske Invest, Sydbank, Sampension, Industriens Pension og Topdanmark.


Groft sagt afspejler de store investorers rapportering og holdninger til Aktivt Ejerskab, i hvor høj grad de arbejder som aktive ejere (frem for at være passive investorer) for at få ledelserne i de børsnoterede selskaber til at gøre det bedre, både i relation til strategi, ledelsesforhold, kapitalforhold, toplederlønninger, Verdensmål og andre forhold, hvor selskabets ledelse måske ikke præsterer tilfredsstillende.

Velkendt er det, at et vedvarende ejerpres på ledelserne i de børsnoterede selskaber i sidste ende ofte forøger virksomhedens afkast, og det kan også sikre bedre rapportering – og dermed reducere risikopræmien på aktien. Af samme grund lægger myndighederne vægt på, at investorerne er aktive ejere. Derfor findes der anbefalinger om aktivt ejerskab, som kan læses her.

Også almindelige private danskere lægger stor vægt på, at deres pensionsselskab, investeringsforening eller andre forvaltere arbejder seriøst med aktivt ejerskab. Det fremgår blandt andet af Økonomisk Ugebrevs årlige pensionssurvey, som er baseret på 500 svar fra velhavende investorer.

Læs tidligere artikler om Aktivt Ejerskab i Økonomisk Ugebrev her


Oversigtsside over de 30 største investorers rapportering om Ansvarlige Investeringer: Groft sagt afspejler de store investorers rapportering og holdninger til Ansvarlige Investeringer, i hvor høj grad de lægger vægt på samfundsansvar i deres overvejelser, når de investerer i blandt andet børsnoterede selskaber.
Eksempelvis om de børsnoterede selskaberne arbejder med spørgsmål omkring Verdensmål, herunder klima, men også om toplederløn, governance og etiske forhold. De danske banker, pensionskasser, investeringsforeninger har meget forskellige tilgange til disse spørgsmål. En oversigt med links til de 30 største danske investorers rapportering og holdning til ansvarlige investeringer finder du her.

ATP:

 1. Gennemgang af anbefalinger
Læs også:  Teva halter stadig langt efter health care aktier siden start t 2019

2. Generel politik for Aktivt Ejerskab

3. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Database for Voting Records (kun til 31/12/2018) & Overordnet stemmeafgivning 2018

5. Eksklutionsliste

Ekstra: Indlæg på danske børsnoterede selskabers generalforsamlinger


P+ (DIP, JØP)

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Generelt politik for aktivt ejerskab (meget summarisk)

3. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Voting records (aktuelle) og Voting Records (arkiv)

5. Eksklusionsliste


MP Pension:

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Generelt politik for Aktivt Ejerskab

3. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Database for Voting Records

5. Eksklusionsliste


Pædagogernes Pensionskasse

 1. gennemgang af anbefalinger

2. Generelt politik for aktivt ejerskab

3. redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Database for Voting Records

5. Ingen eksklusionsliste


Danske Invest:

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Generelt politik for Aktivt Ejerskab og Politik for udøvelse af stemmerettigheder

3. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Database for Voting records (kun til 31/21/2018) (Samlet for Danske Bank og Danske Invest)

5. Eksklusionsliste

(Samme eksklusionsliste som Danske Bank)


SparInvest (er ved at bliver 75% overtaget af Nykredit)

 1. Gennemgang af Anbefalinger

2. Generelt politik for aktivt ejerskab og Særskilt Stemmepolitik

3. Ingen redegørelse for konkret aktive ejerskab i 2018

4. Database for Voting records

5. Ingen eksklusionsliste


Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Generel politik for aktivt ejerskab

3. Redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Ingen database for Voting Records

5. Ingen eksklusionsliste


 

Nordea Invest

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Generelt politik for aktivt ejerskab (meget summarisk)

3. Ingen redegørelse for konkret aktivt ejerskab i 2018

4. Database for Voting Records & overblik over stemmeafgivning i 2018

5. Eksklusionsliste


Pensionsdanmark

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik om Aktivt Ejerskab

3. Beskrivelse af aktivt ejerskab 2018

4. Ingen Voting Records

5. Eksklusionsliste


BankInvest:

1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for Aktivt Ejerskab

3. Ingen redegørelse for Aktivt Ejerskab 2018

4. Ingen Voting Records (kun meget summarisk)

5. Eksklusionsliste


Lægernes Pension

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Ingen redegørelse for Aktivt Ejerskab 2018

4. Ingen Voting Records

5. Eksklusionsliste


Lærernes Pension:

 1. Redegørelse om anbefalinger

2. Beskrivelse af politik for aktivt ejerskab

3. Ingen gennemgang af aktivt ejerskab 2018

4. Ingen Voting Records

5. Eksklusionsliste


Danske Bank

 1. Redegørelse om anbefalinger (ikke på Positivliste)
Læs også:  Stoxx 600: Europæiske industriaktier tøver stadig med købssignal

2. Politik for udøvelse af stemmerettigheder (meget kortfattet)

3. Redegørelse for aktivt ejerskab 2018

4. Database for voting records (kun til 31/21/2018) (Samlet for Danske Bank og Danske Invest)

5. Eksklusionsliste


Nykredit

 1. Gennemgang af anbefalinger (uden forklaringer)

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Redegørelse for aktivt ejerskab 2018 (side 31-33)(meget kortfattet)

4. Ingen Voting records

5. Eksklusionsliste


PFA Pension:

 1. Gennemgang af anbefalinger (s49)

2. Politik for aktivt Ejerskab

3. Redegørelse for Aktivt Ejerskab 2018 (s18, meget summarisk) og for danske selskaber (s50) og

Eksempler på engagement med navngivne selskaber

4. Ingen Voting Recods

5. Eksklusionsliste

(uoverskuelig og rodet information)


Sampension

 1. Gennemgang af anbefalinger (uden forklaringer)

2. Generelt politik Aktivt ejerskab

3. Redegørelse for aktivt ejerskab i 2018 (s. 7-11)

4. Ingen database for voting records

5. Eksklusionsliste


Industriens pension

 1. Gennemgang af anbefalinger (s. 5)

2. Politik for aktivt ejerskab (s. 13-16)

3. Redegørelse for Aktivt ejerskab i 2018

4. Ingen database for voting records

5. Eksklusionsliste


AP Pension

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Ingen redegørelse for Aktivt ejerskab i 2018

5. Voting Records

5. Eksklusionsliste

Oversigt over engagements


Pensam

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Redegørelse for aktivt ejerskab i 2018

4. Voting Records

5. Eksklusionsliste

Observationsliste


Topdanmark

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Ingen redegørelse for aktivt ejerskab i 2018

4. Ingen database for voting records

5. Har ikke en eksklusionsliste, forklaring herfor findes på


Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension)

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Redegørelse for aktivt ejerskab i 2018

4. Voting records

5. Eksklusionsliste


Danica Pension

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab

3. Ingen redegørelse for Aktivt ejerskab i 2018

4. Ingen database for voting records

5. Eksklusionsliste

(Samme eksklusionsliste som Danske Bank)


Jyske Bank / Jyske Invest

 1. Gennemgang af anbefalinger (Jyske Bank)

Redegørelse for Anbefalinger (Jyske Invest)

2. Ingen redegørelse om politik for aktivt ejerskab

3. Ingen overordnet beskrivelse af aktivt ejerskab 2018

4. Ingen database for Voting Records

5. Ingen eksklusionsliste


Sydinvest

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for Aktivt Ejerskab

3. Redegørelse for aktivt ejerskab 2018 (meget summarisk)

4. Ingen Voting Records

5. Eksklusionsliste

6. Rapport om stemmeafgivelse


Maj Invest

 1. Ingen redegørelse for anbefalinger (ikke på Positivliste)

2. Ingen politik om aktivt ejerskab

3. Ingen overordnet beskrivelse af aktivt ejerskab 2018

4. Ingen database for Voting Records

5. Ingen eksklusionsliste


Sydbank:

 1. Gennemgang af anbefalinger

2. Politik for aktivt ejerskab (summarisk)

3. Ingen overordnet beskrivelse af aktivt ejerskab 2018

4. Ingen database for Voting Records

5. Ingen eksklusionsliste

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her