Nykredit meldte sine planer om bidragsforhøjelser og børsnotering ud, mens der var valgkamp til repræsentantskabet. Men det er ikke i strid med god skik, vurderer erhvervs- og vækstministeren i et svar til Enhedslistens Pelle Dragsted: ”Den finansielle lovgivning indeholder ikke regler, der forhindrer en virksomheds repræsentantskab eller andre ledende organer i at træffe væsentlige beslutninger under en valgproces. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sætter heller ingen begrænsninger for f.eks. foreninger til at træffe væsentlige beslutninger selvom et valg til et repræsentantskab er forestående. En virksomheds vedtægt, der typisk regulerer de nærmere rammer for afholdelse af repræsentantskabsmøder m.v., kan dog indeholde nogle begrænsninger, der skal overholdes. Med hensyn til om det vil være i strid med god skik at træffe væsentlige beslutninger forud for et repræsentantskabsvalg, bemærkes det, at Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som dog primært henvender sig til børsnoterede selskaber, ligeledes ikke indeholder en anbefaling om udsættelse af væsentlige beslutninger til efter afholdelsen af valg til det øverste ledelsesorgan.”