Gden rafik: Markedspriserne angiver nu en implicit sandsynlighed på xxx for mindst én rentenedsættelse, men alligevel viser aktiemarkedet svaghed. Er den amerikanske centralbank kommet bagefter med rentenedsættelser?