Usikkerheden om kommende amerikanske renteforhøjelser er en af de vigtige forklaringer på, at vi har set en forholdsvis markant svækkelse af USD i forhold til EUR. I den forløbne blev den to måneder gamle top på valutakrydset EUR/USD overgået, og det ligger dermed på sit højeste niveau siden oktober 2015. Det foreløbige toppunkt nu er omkring 1,145 EUR/USD. Finanshuset Demetra peger på, at de spekulative nettopositioner stadig er salg af valutakrydset, hvor der nu er godt 66.000 flere salgskontrakter end købskontrakter. Det er ifølge Demetra ikke noget ekstremt niveau, og vi har tidligere haft et omfang, der er både dobbelt så stort og tre gange så stort.

Men det kan have den effekt i markedet, at hvis der kommer en udbrud opad i valutakrydset, kan der være en masse af disse spekulative positioner, der bliver lukket ned af stop loss-ordrer. Det vil i sig selv have den effekt, at bevægelsen opad i valutakrydset bliver forstærket. Derfor vurderer Demetra, at et brud opad kan få en selvforstærkende effekt og dermed blive større

end uden de spekulative positioner. Til gengæld vil det så efterfølgende betyde, at luften er renset som efter et tordenvejr, og så vil der ifølge Demetra være en god basis for, at valutakrydset kan bevæge sig nedad.

Fundamentale betragtninger går hos de fleste finanshuse stadig på, at der trods alt er udsigt til, at USA vil hæve renten, og det taler for en styrkelse af USD i forhold til EUR, og altså et fald i valutakrydset EUR/USD.

EUR/USD nærmer sig toppunkt

EUR/USD-forholdet rammer nu den øvre grænse i intervallet 1,08-1,14, og dermed skal markedet tage stilling til, om styrkelsen af EUR i forhold til USD denne gang er mere holdbar, end det har været tilfældet tidligere. Det seneste år har EUR/USD-forholdet seks-syv gange bevæget sig op omkring denne grænse, men indtil videre har tilliden til EUR ikke været tilstrækkelig til at løfte EUR/USD-forholdet videre opad.